Akupunktur gjennomtidene

Akupunktur ble lenge sett på som både kvakksalveri og uvitenskapelig. I dag er behandlingsformen såpass godt dokumentert på en rekke områder at den ikke lenger er alternativ behandling lenger. Akupunktur brukes nå daglig ved en rekke norske sykehus og helseinstitusjoner. Forskning på akupunktur har dessuten gitt viktige bidrag til kunnskap innen Biomedisinen. Dette gjelder spesielt i forståelsen av kroppens smertemekanismer og nevrofysiologi.  Akupunkturstudier har også ført til økt kunnskap om hvordan vi skal forstå og tolke det vi kaller placeboeffekten. 

Kan det være så vanskelig da?

I et moderne samfunn er det ikke nok bare å synse, mene og tro. Det settes  stadig økende krav at helsevesenet bygger sin behandling på fakta og dokumentasjon. Det finnes i dag en lang rekke studier som er produsert i anerkjente medisinske tidsskrifter og databaser. Studiene gjelder alt fra grunnforskning, oversiktsstudier til kliniske studier for å nevne noen.  I medisinsk forskning har gullstandarden vært det man kaller randomiserte kontrollerte studier. I denne type studier tar man blant høyde for den såkalte placeboeffekten. Det vil si at man vurderer om resultatene i studien kan påvirkes av at pasientene selv tror på at behandlingen de får virker eller ikke. Dette kan nemlig i seg selv påvirke hvordan utfallet av studiene. I noen tilfeller er placeboeffekten ikke ubetydelig.

For å vurdere placeboeffekten i studier, vil man gjerne bruke såkalte placebogrupper. Dette er gjerne grupper som tror de får behandling, men som i realiteten ikke får det.  Ved forskning på medisiner vil det være ganske kurant å utføre placebokontroll da man lett kan blinde dem som får medisiner og dem som får uvirksomme medisiner. Man kan også lett kontrollere dem som gir behandling og dem som skal undersøke behandlingen.

Akupunkturbehandling er ikke like lett å forske på.  For det første vil en pasient alltid vite at han eller hun får en nål. I tillegg vil en terapeut alltid vite at han eller hun setter en nål. 

Akupunkturforskning har gitt kunnskap til Biomedisinen

Det hender at man under medisinsk forskning oppdager uventede resultater og hendelser som kan gi ny innsikt og kunnskap enn det man i utgangspunktet ønsket å få svar på. Denne kunnskapen danner gjerne grunnlag for ny forskning på en lang rekke områder. Slik er det også med akupunkturforskning. Faktisk har forskning innen akupunktur som nevnt, bidratt til å gi økt kunnskap innen flere viktige områder innen Biomedisin. For eksempel har det medført at vi har fått bedre forståelse for smertemekanismer generelt og for hvordan kroppens signalstoffer påvirker kroppen vår spesielt.

Forskning på akupunktur har som nevnt over også gitt viktig innsikt og kunnskap om placeboeffekten.

Akupunkturforskning har også styrket kunnskap om bindevevets fysiologi og funksjon. Akupunktur har vist seg å ha god effekt på muskel og skjelett plager, og nakke plager.

Les også viktigheten over å velge en kvalifisert akupunktør og hvem som er akupunktører

Les her om hvordan akupunktur kan hjelpe mot nakke plager

Ler her om hvordan akupunktur kan hjelpe mot muskel og skjelett plager

 

 

På klinikken behandler vi mye muskel og skjelett plager.

Skrevet av Gaute Mehl, akupunktør og fysioterapaut

 

 

 

Relaterte innlegg