VÅRT SAMARBEID MED AVA-Clinic Scanfert

AVA - Clinic Scanfert er så sikre på deres resultater at de tilbyr babygaranti eller 80 % av pengene tilbake!

AVA Clinic ScanfertAVA-Clinic Scanfert har et enestående system for kvalitetssikring ved fertilitetsbehandling.

AJK klinikken har samarbeid med den fertilitetsklinikken AVA-Clinic Scanfert i St. Petersburg. AVA-Clinic er kjent i Russland og i utlandet for deres høyte medisinske standard på fertilitetsklinikkene. AVA-Clinic består av fem private IVF- sentre, 12 private poliklinikker, tre privatsykehus og to fødselsklinikker.

AVA-Clinic har over 2200 ansatte. Alle klinikkene er en del av de internationale AVA klinikkene. AVA-Clinic Scanfert har mange pasienter som kommer til deres klinikk for å få hjelp med å bli gravide både med IVF med egne egg og eggdonasjon.

Klinikken tilbyr fertilitetsbehandling for dere som har vært igjennom flere runder med fertilitesbehandling, eller for dere som vurderer eggdonasjon eller embryoadopsjon. Det er ingen venteliste for behandling!

AVA-Clinic Scanfert tilbyr Babygaranti ved eggdonasjon og IVF med egne egg, eller 80 % av pengene tilbake!

AVA clinic lover babygarantiAVA-Clinic Scanfert er stolte av sin suksess rate, da de anvender en genetisk metode som hjelper til å sortere ut de unormale eggene og embryoene for å skape en graviditet med et friskt barn. AVA-Clinic Scanfert er så sikre på sine fremragende resultater, at klinikkene også har babygaranti.

Hva går babygarantien ut på ved eggdonasjon?

Dersom det ikke blir født et barn i løpet av 3 IVF forsøk med donoregg, for du 80% av pengene tilbake hos AVA- Clinic Scanfert. Mange lurer på hvordan AVA-Clinic Scanferts tilbud om embryoadopsjon kan ha så gode resultater. AVA-Clinic Scanfert er kjent for sine avanserte preimplantasjonsgenetiske screening av embryoer, og de tilbyr også et behandlingsopplegg som er tilpasset den enkelte.

Embryodonasjon og babygaranti

Ved embryodonasjon innebærer babygarantien at dersom du ikke har født et barn innen 4 forsøk, så får du 80 % av pengene tilbake. Ved embryoadopsjon garanterer AVA-Clinic Scanfert blastocyster fra unge, friske donorer, hvor morfologien vil være tilgjengelig for embryooverføringen.

  • AVA-Clinic Scanfert tar deg i mot om du er frisk og er under 51 år.
  • Om du er enslig, eller om du er gift.
  • Er i forhold med en person av samme kjønn.

Etter grundig medisinsk evaluering av AVA-Clinic Scanfers spesialister kan klinikken tilby behandling med eggdonasjon og embryodonasjon.

På AVA-Peter clinic kan du velge mellom flere muligheter;

  • IVF med dine egne egg og ICSI, med indivuduelt design i forbehandling og stimuleringsregimer.
  • IVF med ferske donoregg.
  • IVF med en til en fersk eggdonasjon.
  • Embryodonasjon, av ett eller to fysisk matchede høykvalitet blastocyster ( blastocyst en befruktet eggcelle som er dyrket i 5 dager ) fra unge sunne egg og spermdonor.

AJK klinikkens akupunktører samarbeider med din lege hos AVA-Clinic Scanfert!

Legene hos Ava clinicAJK klinikken har kunnskapen og kompetansen til å følge eggdonorprotokollen, eller IVF protokollen i kombinasjon av akupunktur.  Protokollen er også i samråd med legene hos AVA-Clinic Scanfert.

Hos AVA-Clinic Scanfer kan du velge din eggdonor fra deres egen detaljerte eggdonorbase. AVA-Clinic Scanfert er den eneste klinikken i Europa som gir deg mulighet til å velge eggdonor selv. For mer informasjon kan du gå inn på avaclinic.com

Hvordan gjennomføre behandlingen hos AVA-Clinic Scanfert.

AVA clinic møter deg derDersom du ønsker fertilitetsbehandling hos AVA Clinic Scanfert får du fremragende medisinsk behandling og personlig støtte før, under og etter reisen din til St. Petersburg. Du vil få din egen pasientveileder, som vil gi deg all informasjon rundt din fertilitetsbehandling. Du trenger å besøke klinikken en gang. Dersom dere ønsker eggdonasjon vil den mannlige partneren besøke en dag for å fryse ned sæd, og den kvinnlige må besøke en dag ved embryo- overføringen.

Din veileder vil hjelpe deg med praktiske detaljer og svarer på spørsmål under hele ditt opphold og forløp hos AVA-Clinic Scanfert. Veilederen din bistår deg med flybilletter, hotell, visa om du måtte trenge det og transport til og fra flyplassen.

Du vil få et eget skreddersydd opplegg kun for deg/ dere. Som konsultasjon med legene tilbyr de skypemøte. I tillegg trenger du å gå til oppfølging hos gynekologer som har samarbeid med fertilitsklinikken.

Kontakt AJK klinikken for mer informasjon, om hvordan vi kan skreddersy et opplegg sammen med deg og din lege ved AVA-clinic klinikk.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, kan du kontakte oss på post@ajk.no.

Har du spørsmål om hvordan AVA- Clinic Scanfert ønsker å hjelpe deg/ dere?

Om du har spørsmål om forløpet ved eggdonasjon eller embryoadopsjon eller trenger hjelp med å organisere de medisinske forbederelsene, kan du få en gratis konsultasjon ved å ringe +47 21 95 51 70, eller sende dem en mail på info@clinic.avapeter.com

Følg oss på Facebook for mer informasjon om fertilitet!

Lykke til med forsøket!

Hilsen

Kristine Finkenhagen

Kontaktsskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Relaterte sider