MargarelliCridennda Protokollen

Flere forskningstudier gjort av Margarelli og Cridennda har studert kvinner som kombinerer høyteknologiske metoder sammen med akupunktur for å bli gravid. Margarelli og Cridennda har fungert som co-forskere på fem studier, der de har undersøkt akupunktur ved assistert befruktning. AJK klinikken anvender MargarelliCridennda protokollen ved IVF.

Metoden er blant annet basert på PhD.Sterner-Victorin sin protokoll ved Sahlgrenska Universitet Sykehus, i Gøteborg, i kombinasjon av den tyske Paulus metoden.

På grunn av markedsføringsloven har ikke AJK klinikken lov til å vise til studier som viser effekt påstander