Avdeling Porsgrunn

AJK klinikken tilbyr akupunktur i Porsgrunn

Akupunktur i Porsgrunn Kristine Finkenhagen tilbyr akupunktur i Porsgrunn

Kristine Finkenhagen er dagligleder og eier av AJK klinikken AS. Hun har godkjent Bachelorgrad innen tradisjonell klassisk akupunktur.  Kristine er medlem av akupunkturforeningen, hvor hun sitter i faglig utvalg.

Kristine er opptatt av forskning og har kontakt med flere anerkjente internasjonale forskere innen akupunktur ved fertilitet, IVF men også kronisk smerte. Protokollene er gitt av forskerne og har godkjent at AJK- klinikken anvender protokollene i klinikk.

Kristine Finkenhagen skriver sammen med sine kollegaer for nettsiden jegvilhabarn.no, nettsiden for dere som ønsker å få barn!

Fordypnings området

Kristine Finkenhagen er opptatt av kvinnehelse og har fordypning, og erfaring med gynekologiske tilstander som infertilitet, endometriose, pcos, IVF, naturlig fertiliet, graviditet og andre underlivplager som smerter for eksempel etter fjerning av livmor eller vestibulitt .

Under konsualtasjonene er Kristine opptatt av stressmestringteknikker og emosjonsregulering. Kristine følger opp kvinner under svangerskapet med ulike plager, samtidig som det er fokus på viktigheten av den tidlige tilknytningen under svangerskapet mellom foreldre ( spesielt mor) og det ufødte barnet.

Med sin erfaring fra mange år i barnevernet, har Kristine og kunnskap innenfor tidlig tilknytning og tilknytningsproblematikk, traume sensitive temaer og kroppens hjelp til selvregulering.

Kristine er og opptatt av hvordan håndtere kroppens iboene stressrespons ved bruk av kroppens iboene regulering ( sensor motorisk regulering ). Inn i behandling har hun fokus på ulike teknikker med tips til å regulere kroppens stressreaksjon og tankemønstre.

Hun har en videreutdannelse i intramuskulær smertebehandling for muskel og skjelettplager (15 studiepoeng) . Som behandlingsmetode anvendes akupunktur nåler, elektro akupunktur, moxa og kopping.

Hva skjer under din første konsultasjon?

Ved din første konsultasjon blir det gjennomgått din sykehistorikk. På klinikken anvendes diagnoseverktøy som puls og tunge diagnostikk for å støtte opp funnene i konsultasjonen. Basert på dette blir det foretatt vurdering av hvilke behandlingsmetoder som vil ha best effekt ut ifra din helsetilstand. Det vil bli gitt en prognose for videre behandling, samt råd og veiledning til livs og kostholdsendring.

I forbindelse med sin utdannelse har hun  vært i Kina, der hun både har opplevd og erfart hvordan akupunktur er integrert i det kinesiske helsevesenet. Dette har hun tatt med seg inn i sin praksis på AJK klinikken.

Ønsker du en uforpliktende samtale med Kristine,eller bestille time?

Ring nå

Kurs

Kristine har bachlorgrad i tradisjonell kinesisk akupunktur ved Norges Helsehøyskole, Campus Christiania.

Hun har også en videre utdannelse innen vestlig medisinsk akupunktur triggerpunkt behandling, ved Norges Helsehøyskole Campus Christiania

Seminar av Phd, Elisabeth Stener-Victorin, BMAS, British Medical Acupuncture Sosiety » Womans health » 

PhD. Elisabeth Stener- Victorin som jobber ved Karolinska Institutt. PhD. Stener-Victorin har opp gjennom tidene anvendt metoder som biopsi av fettvev, blodprøver, MRI, og ultralyd for å sjekke om akupunktur kan redusere plagene hos kvinner med PCOS. Hennes forskningsteam har gjennom hennes studier gjort studier på PCOS hos både kvinner og rotter.

 

Relaterte sider