PHD. STENER- VICTORIN PROTOKOLL

Skrevet av akupunktør Kristine Finkenhagen 

Dr. Stener- Victorin protokoll ved Karolinska og Sahlgranska Institutt, Sverige

AJK klinikken har fått opplæring av PhD. Elisabeth Stener- Victorin ved Karolinska Institutt i Sverige. PhD. Stener – Victorin har gjort flere studier innen reproduktiv medisin. Karolinska Institutt har gjort flere frem rangerende resultater innen biomedisin. Forskningsintitutettet har samarbeidet med Karolinska sykehus, som har anvendt metoder som MRI, blodprøver, transvanginale doopler,ultralyd, målinger av det sympatatiske nervesystemet samt biopsier i kliniske studier på  rotter og mennesker.

Dr. Elisabeth Stener-Victorin har en tung faglig bakgrunn. Hun har blant annet forsket ved både Sahlgrenska akademiet og Karolinska Institutt i Sverige. Siden 1990-tallet har hun jobbet med envidence basert medisinsk akupunktur, der hun har gjort både kliniske- og dyre- forsøk.. Dr. Stener-Victorin har jobbet innen obstetrikk og gynekologi siden 2000-tallet. Siden 2005 har hun jobbet som fulltidsforsker sammen med et eget forskningsteam. Hun har jobbet på instituttet for fysiologi ved avdelingen for nevro-vitenskap og fysiologi ved Sahlgrenska akademiet.

Medisinsk akupunktur forklaringsmodell

Dersom vi skal oversette den gamle kinesiske medisinen, tenker vi at nålen stimulerer en nerve/ eller hudområde innenfor et område tilknyttet en nerveninnervasjonen. Der det blir sendt signaler fra det nevrologiske hudområde videre inn til ryggmargen, der den i følge  den medisinske akupunkturs teori sendes beskjed til hjernen og organet ( og et helt system av kjemiske hormoner aktiveres, der hjernen responderer ved aktivere endoriner, opiode reseptorer, og anti -inflammatoriske kjemiske mekanismer utløses). I følge den medisinske akupunktur forklaringsmodell vil nålen stimulere til en lokal reaksjon, dette ser vi ved at det blir rødt rundt nålen, derfra sendes signalene videre til ryggmarg og sentral nervesystemet.  I den medisinske akupunkturens teori vil stimuleringen av nervecellene i huden kunne aktivere organet som tilhører samme segment. Via sentralnervesystemet går det uti gjen til det tilhørende organet som har samme nerve-relasjon. Dette kan forklare fenomenet narrenålen/ placebonålen-da narrenålen plasseres på et hudområdet som kan få det sansesensoriske nervesystemet til å aktiveres.

Les også Teorien om«Placeboakupunktur & aktivering av sansesensorisk nervesystem»

På grunn av markedsføringsloven har vi ikke lov til å vise til forskning og resultater av studier