Kraftig sterk menstruasjon

Adenomyose kan forårsake veldig sterke smerter og store menstruasjonsblødninger. Hva betyr adenomyose?

KRAFTIGE, STERKE MENSTRUASJONSSMERTER – STORE BLØDNINGER?

Smertefull menstruasjon
Akupunktør Jannicke Bakken

 HAR DU HØRT OM ADENOMYOSE?

Adenomyose er for mange en ukjent gynekologisk tilstand. Den er nær beslektet med det mere kjente endometriose, men opptrer noe annerledes.

Ihht en artikkel i Legeforeningen viste en undersøkelse av 1000 kvinner at 21% hadde adenomyose, mens hos for eksempel kvinner som blir behandlet på en IVF-avdeling, har omtrent 20-40% adenomyose.  En lege og forsker på Oslos største universitetssykehus (OUS) anslår at ca 25% av norske kvinner som menstruerer har enten adenomyose (20%) og/eller endometriose (10%) Flere har begge deler, da de kan forekomme samtidig. 

Hva forårsaker de sterke menstruasjonsmertene

Adenomyose kan forårsake veldig sterke smerter og store menstruasjonsblødninger. Hva betyr adenomyose? Hva ligger bak diagnosen adenomyose og hva kan være årsakene? For hva kan du gjøre om du har menstruasjonssmerter som ikke lar seg dempe av varmeflaske og vanlig smertestillende?

Adeno betyr kjertel, mens myose betyr muskel, så kjertel i muskel. Kjertlene det er snakk om kommer fra menstruasjonsvevet, og kapsle seg inn i de tredelte vevet til livmoren. Tilstanden skaper hevelse pga de små «lommene» som fylles med vev, kjertler og blod. Siden kjertlene blir sittende inne i selve muskelen i livmoren, strekker seg sammen flere ganger løpet av menstruasjonssyklusen, kan det føre til store smerter for enkelte.

Adenmyose versus Endometriose

Endometriose derimot, er menstruasjonslignende vev som fester seg utenfor livmoren som oftest i bekkenet på blære, eggstokker og tarm, men kan også forekomme på lungene og pustemuskelen.

Menstruasjonsvevet kommer på avveie fordi livmormuskelen er en kraftig muskel, og dens oppgave er flerfoldig. Først skal den sørge for at livmoren trekker seg sammen for å støte ut menstruasjonsblodet hvis graviditet ikke forekommer. Den skal trekke seg sammen og hjelpe sperm oppover til eggleder på jakt etter ett egg å fertilisere, og sist men ikke minst sørge for at ett embryo kan feste seg og vokse gjennom 9 måneder for å bli en baby!

Smerter oppstår på grunn av livmorsvevet

Når livmormuskelen trekker seg sammen, noe den gjør gjentatte ganger gjennom syklusen, vil smerte oppstå pga vevet har tatt bolig. Over tid kan det danne seg nervebaner utifra lommene med kjertlene, som blant annet sender smertesignaler til hjernen.

Smerter og nedsatt livskvalitet

Smertesignalene kan øke og hjernen gjennomgår over tid en smerte «sensitivisering», slik at litt smerte kan oppfattes om en stor smerte uten at det er noen direkte smertemessig årsak til det.

Ihht OUS har ca 35% av kvinnene med adenomyose ingen plager. Men for de som virkelig opplever smerter har det store livsimplisernde konsekvenser. De mest vanlige plagene er som sagt veldig kraftige og ekstremt smertefulle rielignende menssmerter. Smertebilde kan også suppleres med store, lange eller uregelmessige menstruasjonsblødninger.

Smerte i bekken, samleie og knivstikkende veer

I tillegg kan mange oppleve

  • kroniske smerter i bekken
  • smerter ved samleie
  • samt hyppig tissetrang.
  • Presset i underlivet sammenlignes med knivstikkende veer, rier aktige smerter som gjør at man må stoppe opp vil ligge i fosterstilling med varmepose hjemme i sengen sin. 

Adenomyose, infertilitet og spontanaborter

For alt for mange fører smertene til nedsatt livskvalitet og redusert arbeidsmulighet. Adenomyose kan for noen også føre til utfordringer med å bli gravid og spontanaborter, men de fleste blir gravide. For de med store blødninger kan det også føre til lavere blodprosent og økt trøtthet. Trøtthet og opplevelsen av fatigue kan også være ett resultat av å konstant gå rundt med smerter.

Norske studier på adenomyose uten fjerning av livmor

På Oslo Universitetssykehus pågår det studier for å forske på nye måter å diagnostisere adenomyose, uten å måtte fjerne livmoren, som er den ytterste konsekvens for mange. På ultralyd kan adenomyosen vise seg i form av en forstørret livmorvegg, men det er krevende å diagnostisere og ikke alle gynekologer har disse ferdighetene ennå.

Per idag er finnes det team på noen store sykehus, men de har begrenset kapasitet til å hjelpe å diagnostisere alle de som kunne trenge hjelp. Det kan gå mange mange år før kvinner får riktig diagnose og hjelp.

Medisinering av adenomyose

For det kommer an på om kvinnen ønsker hjelp med smerter eller å bli gravid. Første linje hjelp er prevensjon for å tørke ut livmorslimhinnen og stoppe menstruasjonen. Den siste utveien er å fjerne livmoren, ett inngrep som er ganske «dramatisk» for kvinnen som ikke har fått barn. Fysioterapi hos de som har spesialisert seg på bekkenbunn smerter er også ett tiltak. 

Feildiagnostisering og blindtarmbetennelse og irritert tarm

Kvinnene må dessverre generelt bli spesialister på egen helse og ofte ta eget ansvar for sin smertehåndtering. Feildiagnostisering som IBS (irritert tarm) og blindtarmsmerter er ikke uvanlig. Med tiltakene disse kvinnene tar, må de ofte innstille seg på å gjøre gjennom hele den fertile perioden av livet. Det er ikke slik at man kan ta 10 behandlinger hos fysio for så å være kvitt det. Smertemedisin kan lindre der og da, men er ingen løsning på diagnosen. Varmeflasker og varme bad (for de som er heldige å ha badekar!) … kan også lindre noe der og da. 

Kosthold for å dempe smertene og betennelsestilstander

Kosthold kan for mange også være med å dempe smertene ved å dempe betennelsen som oppstår. Det kan være å spise så kalt middelhavskosthold, kutte ut gluten, og sukker. Det er utfordrende å teste ut matvarer over måneder når man lever med kroniske smerter – men på sikt kan det vær en medvirkende lindring som kan hjelpe. 

Vi anbefaler og melde deg inn i Endometrioseforeningen

Til syvende og sist bør hver enkelt ta eierskap til sin situasjon og søke opp kunnskap fra sikre kilder. Man bør melde seg inn i Endometrioseforeningen og bli medlem av Nancy´s Nook Endometriosis Education på Facebook. Til slutt, ikke gi deg når du oppsøker helsehjelp, du har krav på å bli tatt på alvor for dine smerter!

Valentin L, Hagen B, Tingulstad S, Eik-Nes S. Comparison of ‘pattern recognition’ and logistic regression models for discrimination between benign and malignant pelvic masses: a prospective cross validation. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18 : 357-365.

Timmerman D. The use of mathematical models to evaluate pelvic masses; can they beat an expert operator? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18 : 91-104.

 https://www.femihelse.com/episoder/2019/2/12/endometriose-og-adenomyose

.https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/validering-av-adenomyosekalkulator-adenocal

https://endometriose.no/om-sykdommene/adenomyose/

https://www.legeforeningen.no/contentassets/74fe2eab0fa64290aad0d42e6d46a246/gynekologen-1-2018-interactive.pdf

https://academic.oup.com/humrep/issue/33/3

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/endometriose-og-adenomyose/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31712162/

https://www.helsenorge.no/sykdom/underliv/adenomyose/

https://beatinfertility.co/endometriosis-vs-adenomyosis/

https://www.tv2.no/a/11282174/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31954156/

Relaterte innlegg