Samarbeid med AVA-Clinic Scanfert fertilitesklinikk

AVA Clinic tilbyr babygaranti eller få 80% av pengene tilbake dersom du ikke har født et levende barn!

Idag er det mange som reiser utenlands for å få hjelp med å bli gravide.

Ava- Peter har mange pasienter som kommer til deres klinikk for behandling med eggdonasjon eller embryoadopsjon, eller at de har vært igjennom flere runder med fertilitesbehandling. AVA- Clinic tar deg i mot om du er frisk og er under 51 år, uansett om du er gift og er i forhold med en person av samme kjønn eller du om du er enslig.

Etter grundig medisinsk evaluering kan AVA- Clinic tilby behandling med eggdonasjon og embryo-donasjon, og det er ingen vente lister for behandling.

I Norge er det ikke lov til assistert befruktning for enslige, eller nedfrysning av dine egg, eller embryo-donasjon til en annen kvinne ( befruktede egg- embryo – de som er til overs etter IVF behandling ).

AVA clinic lover babygarantiAVA- Clinic er stolte av deres suksess rate, da de anvender en genetisk metode som hjelper til å sortere ut de unormale eggene og embryoene for å skape en graviditet med et friskt barn.

AVA Clinic Scanfert tilbyr babygaranti til alle friske kvinner som er 49 år eller yngre ved eggdonasjon, med egne egg etter fylte 44 år eller 80% av pengene tilbake!Du kan velge å dele opp forsøket med egne egg og med donor egg.

 

På AVA-Peter kan du velge mellom flere muligheter

  • IVF med dine egene egg og ICSI, med indivuduelt design i forbehandling og stimuleringsregimer
  • IVF med ferske donoregg
  • IVF med en til en fersk eggdonasjon.
  • Embryo- donasjon, av ett eller to fysisk matchede høykvalitet blastocyster ( blastocyst en befruktet eggcelle som er dyrket i 5 dager ) fra unge sunne egg og sperm donor.

Dersom du er kvinne og vurderer eggdonor, eller skal inn i et eggdonor program.

AJK klinikkens akupunktører samarbeider med din lege hos AVA- Peter

Legene hos Ava clinicHar AJK klinikken kunnskapen og kompetansen til å følge eggdonor protokollen i kombinasjon av akupunktur. AJK klinikkens akupunktører følger protokollen som er tilpasset AVA- Clinic eggdonor protokoll i samråd sammen med legen hos AVA-Peter clinic.

Hos AVA- peter clinic klinikken kan du velge ut din eggdonor fra AVA- Clinic detaljerte eggdonor base. AVA- Peter er den eneste klinikk i Europa som gir deg mulighet til å velge eggdonor selv. For mer informasjon kan du gå inn på avaclinic.com

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, kan du kontakte oss på post@ajk.no.

Om du har spørsmål om forløpet ved eggdonasjon eller embryoadopsjon eller trenger hjelp med å organisere de medisinske forbederelsene, kan du få en gratis konsultasjon ved å ringe +47 21 95 51 70, eller sende dem en mail på info@clinic.avapeter.com

Lykke til med forsøket!

Kontaktsskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Relaterte sider