Skrevet av Akupunktør Kristine Finkenhagen

Hva skjer med nervesystemet når nålen stimuleres

Når akupunktøren setter nålen inn i kroppen og den manipuleres kan dette fremkalle vanligvis en smerte følelse ( De qi). Kombinasjonen av å fremkalle smerte kan gi betydelige overlappinger i smertematrisen i hjernenettene assosiert med vanlig smertestimulering og akupunkturstimulering. Innen flere studier har forskerne sett at akupunkturstimulering kan være spesifikt knyttet til aktivering og deaktivering i hjernenettet etter innsetting av nålen.

Les også placeboakupunktur versus dyp nåling

En metastudie analyserte den funksjonelle MR studier, der forskerne så et aktiveringsmønster i det ulike sensormontoriske kortikale nettverk, samt deaktivering av området som registrerer  smerte etter akupunkturbehandling ( limbiske-paralimbic-neokortiske nettverket) . I de ulike studiene har forskerne sett at hjernens responser på akupunkturstimulering er en deaktivering av ulike hjerne områder som registrerer smerte (6)

*( kortikale og subkortiske hjernområder, samt aktivering i det sensoriskmotoriske kortikale nettverket, insula, thalamus, anterior cingulate cortex og primære og sekundære somatosensor corticus, deaktivering av det limbiske systemet)

**. ( sensorisk diskrimenerende , kognetive og affektive dimensjoner av smerte.)