Placeboakupunktur & aktivering av sansesensorisk nervesystem

Skrevet av Akupunktør Kristine Finkenhagen

Placeboakupunktur er mye brukt og er idag omdiskutert. Først er det viktig å vite hva placeboakupunktur er. Placeboakupunktur er en narrenål som settes på huden. Uten at den penetrere huden, blir narrenålen plassert på huden via en hylse. I forskningen har narreakupunktur syntes å være effektiv, da placeboakupunktur også viser til å kunne gi resultater. Dobbelt-blindende akupunkturstudier kan gi terapeutiske utfordringer, da en vanlig placebo-pille har et virkemiddel som studien skal måles opp mot. Narreakupunktur har som sagt vist å være effektiv. I følge Lundeberg et al (2008) kan ikke overfladisk nål  lenger betraktes som placebonål, da forskning ikke viser noen signifikant forskjell mellom virkningen av dyp eller overfladisk nål. På grunn av dette, har forskerene idag gått mer bort fra narrenålen.

Forklaringsmodellene til hvorfor narrenålen kan ha effekt

I flere år har forskerne prøvd å finne ut om akupunktur virker, men idag stilles det heller spørsmål om hvordan det virker sett i lys av vestlig medisin. En av forklaringsmodellene er at man påvirker det sesoriske nervesystemet som sender informasjon opp til hjernen.

I forskningen er en av forklaringsmodellene at narreakupunktur kan ha en innvirkning, sammenlignet med vanlig akupunktur, da narrenålen ser ut til å påvirke nervesystemet. I teorien kan narrenålen aktivere det sansesensoriske nervesystem.. På grunn av dette diskuteres det i hvilken grad overfladisk nåling har like stor påvirkning som dypere nåling. PhD.Harris et al.ved Michigan universitet har blant annet gjort MRI studier ved dyp nåling og placeboakupunktur, for å sjekke hjernens respons ved narrenål kontra dyp nåling. (1)

I følge forskerne ved acupuncture reseach foreslås teorien om mekanismen bak akupunktur kan skyldes at det sensoriske nervesystemet i hudområdet blir aktivert og dermed har har også placeboakupunktur innvirkning på sanse nerveystsmet. Der dette setter spørsmålet videre om studie design (2).

Dette kan forklares med at akupunkturnålen/ placebonålen manipulerer uansett hudområdet(dermatomet ) som akupunkturpunktet ligger i (dermed aktiveres det sanse sensoriske/nocicptive nervesystemet ), dermed aktiveres også nervesystemet ved å det sendes ulike nervesignaler og hormoner opp til hjernen (nevropeptider, opiooide peptider, steriode hormoner). Manipuleringen gir videre en vasodilasjon (utvidelse av blodårer), som igjen øker blodgjennomstrømningen i hudområdet. PhD. Stener et al hevder at akupunktur nålen aktiver seregmentet/ dermatomet til de ulike nervene som har en direkte relasjon til ulike organer organet som har samme tilhørende nerveinnervasjon som det hudområdet nålen er plassert. På grunn av denne mekanismen mener forskerne at dette er forklaringen for hvorfor narrenålen funker