Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi

Gestaltterapi er en psykoterapiretning som legger vekt på å utforske erfaringer i nåværende øyeblikk for å gi rom for forståelse av overlevelses- og tilpasningsmønstre som vi har tilegnet oss gjennom livet. Disse mekanismene har blitt en integrert del av oss, men de er kanskje ikke like hensiktsmessige lengre, og kan også være direkte hemmende.

Ved å finne vår selvstøtte og selvverd blir det lettere å skille mellom hva som er vårt og hva som ikke er det. Når vi blir mer bevisst på hvordan vi tilpasser oss situasjoner og relasjoner, kan vi innta et metaperspektiv på oss selv og lære å gjøre bevisste valg.

Stressveiledning ivaretar hele klienten

Stressveiledning er en coaching som kombinerer samtaler og fysikalsk oppfølging, ernæring og treningstips med formål å redusere klientens stressnivå og åpne for mer flyt i tilværelsen. 

Stress er en subjektiv opplevelse av et misforhold mellom en påkjenning og ens evne til å håndtere påkjenningen på en konstruktiv måte.

Stress kan skyldes ytre påkjenninger, men kan også oppstå når det er motsetningsfylte tanker om noe, når det er motsetning mellom tanke og handling, mellom tanke og ønske eller behov. Stress kan være helsereduserende om det vedvarer over tid.

Gjennom samtale kan klienten få støtte og tydeliggjøring i hva som forårsaker stress for ham eller henne, og til å håndtere eller redusere stressnivået. Gjennom fysikalsk trening og behandling kan klienten få støtte i det hun eller han står i, og hvile og puste ut ved at det sympatiske nervesystemet roes ned og stressreduserende hormoner frigjøres. Stressveiledning er en behandling som ivaretar hele klienten