Trygg tilknytning

En trygg tilknytning er en god buffer som hjelper enn i gjennom livet, og gjør en sterkere til å møte livets kriser og motgang. 

Trygg tilknytning
Av Kristine Finkenhagen

Trygg tilknytning og dens betydning videre i livet

En trygg tilknytning, der omsorgspersoner leser barnets signaler og vier all oppmerksomhet den trenger, forteller at barnet er verdifult. Ingen kan gå igjennom livet uten å møte motgang. Men med en trygg tilknytning i bunn, er barnet bedre rustet til å takle dette. En trygg tilknytning fra tidlig barndomsår, danner en følelsesmessig grunnmur til å kunne takle livets baksider videre inn i voksen livet.  Med andre ord kan man si at en trygg tilknytning er en god buffer gjennom livet, og gjør en sterkere til å møte livets kriser.

Barnet søker respons for å få omsorg og takle sine emosjoner. Dersom barnet ikke får respons, slutter barnet å søke kontakt.  Det kan bli stille, eller hyle og skrike for å få oppmerksomhet og kos. Dersom barnet ikke får noe reaksjon, kan barnet ligge å vugge seg selv.

Kos, omsorg er trygg tilknytning

Å stryke på barnet, kose med barnet, synge for det, bære det, smile, le og holde blikket er viktig for at barnet skal få mest mulig utgangspunkt i den utviklingen barnet skal igjennom.

Relaterte innlegg