Spedbarnet kjenner når mor er trist

Barndommen er en følsom periode og barnet er svært følsom for sine omgivelser. Som spedbarn er det svært sensitiv for mors følelser.

Akupunktur Kan spedbarnet kjenne når mor er trist?

 Skrevet av Kristine Finkenhagen

Man kan si at spedbarn er magefølelende. Spedbarn er svært sensitive til følelser fra sine omgivelser. Bare fra barnet er noen måneder gammelt, kan spedbarnet gjenkjenne lykkelige eller triste uttryk. (1)

Forskning har vist at hjernen til et spedbarn er avhengig av at omsorgspersoner er emosjonelt tilstede. Dette innebærer å hjelpe barnet til å regulere sine emosjoner og ulike atferdstilstander for å utvikle seg optimalt. Dersom en mor er deprimert er det ofte vanskelig for moren å være emosjonelt tilstede for barnet sitt.

OBS! Føler du deg deprimert i barselstiden, er det viktig at du oppsøker helseapparetet. 

Les mer om trygg tilknytning her

Les mer om tidlig tilknytning i mors mage

  1. Alison Gopnik, «The Philosophical Baby. Around her first birthday, a child can even sense how other people feel».
  2. https://theconversation.com/when-a-mom-feels-depressed-her-babys-cells-might-feel-it-too-89357
  3. Forskning.no
  4. Gabor Mate «Childhood stress and trauma»

Relaterte innlegg