Hvorfor er endring så vanskelig?

Hvorfor er forandring så vanskelig? Og hvorfor venter man på kriser, eller sykdom før man lærer og ønsker endring? Hvordan komme igjennom gårsdagens smerte? Hvorfor ikke gå inn til gleden ved en ny fremtid. 

Hvorfor er endring så vanskeligSamme tanke hverdag

Skrevet av Akupunktør Kristine Finkenhagen

Hvorfor er forandring så vanskelig? Viste du at tankene dine kan være med på å skape livet ditt. Du har 70 000 til 80 000 tanker i løpet av en dag. Hvis du tenker samme tanke hverdag, vil 80-90% av alle tankene som du tenker i løpet av dagen være den samme tanken som dagen før. Det kan med forklares at de samme tankene som du hadde igår, fører til samme handling knyttet opp mot en gitt emosjon.

Dersom du har lik tanke og handling hver dag, vil det dermed være vanskeligere å få til en forandring. Dette fordi samme tanke og valg blir lik erfaringen fra før og som igjen bidrar til å produsere de samme emosjonene.

Tenker du problemer fra tidligere erfaring?

I det øyeblikket du tenker på dine utfordringer aktiverer man et nettverk av nevroner og emosjoner som tilhører tidligere erfaringer fra fortiden. Med andre ord, kommer du i kontakt med følelser kan man og si at du tenker i fortiden. Da følelser er et endepunkt av opplever fra fortiden.

Så lenge du ser på ditt mønster om hvor dette stammer fra, vil du kunne skape en ny fremtid med en ny tanke som fører til handling. Med dette som grunnprinsipp vil dette og kunne gjøre det lettere å få til en endring i din livsstiuasjon.

Dette kan dermed påvirke kroppens biologi, nervesystem og nervekjemi, da mange av opplevelsene sitter i minnet men og i kroppens celleminne. Eksempel på dette er hvordan stress skaper stramme og ømme muskler.

Les mer om hvordan du kan håndtere negative tanke mønstere her

Hvorfor er jeg slik? Og hvorfor er endring så vanskelig?

La meg stille deg spørsmålet, hvorfor er du slik som du er? og du svarer at du er slik på grunn av f.eksempel en eller gjentagende dårlige opplevelser. Man kan og si at omgivelsene kan påvirke, eller være årsak til hvordan man føler og tenker. Og spørsmålet du kan stille deg, er dette tilfellet for deg?

Lev i fremtiden bruk nåtiden til å danne, eller fantasere over hvordan du ønsker at fremtiden skal se ut. Da det fantastiske med dette er at hjernen ikke klarer å vite forskjell på drøm og fantasi.

Ved å bruke fantasi, vil og hjernen koble ut under stress. Så lenge du ikke skaper noe nytti form av nye tanker- vil nye tanker om hvordan du ønsker livet ditt, kunne opprettholde dette systemet.

Er det samspill mellom hva du tror og hva du føler?

Hvordan forholde seg til usikkerheten rundt det å ikke bli gravid!

Så hvorfor er forandring så vanskelig?

Det som er vanskelig med forandring, er at ditt handlingsmønster er forankret på et dypt plan i underbevsistheten. Samtidig som det kan oppleves som vanskelig å gi avkall på det du gjorde igår.På et tidspunkt kan tanker som » jeg starter i morgen», eller «hvorfor skal jeg gidde, jeg er ikke bra nok uansett». Dette kan sees på som ego som saboterer, og at kroppen gjør motstand til forandring. Da kroppen allerede styres av et underbevist handlingsmønster.

Vit at i det øyeblikket du velger å ta et valg ved å tenke og handle nytt, vil dette kanskje få deg til å føle ubehag, usikkerhet og en uvisshet. Det er nettopp dette som gjør at det er vanskelig å endre seg. For noen kan dette oppleves fordi du ikke kan forutse øyeblikket. Kroppen er trent til å handle i mønsteret til det som er kjent.

Det positive med dette, er at når du er klar over nettopp dette. Det er da du kan skape noe nytt, ved å sette en intensjon av ditt fremtidige jeg.

Hvordan håndtere negative tankemønstre

Under stress prøver man alltid å ha kontroll på utfallet

Man kan definere stress på tre ulike måter;

 • fysisk
 • kjemisk
 • psykisk.

Når du er i stress kobles du til det primitive systemet ( limbiske systemet). Noen kan leve med dette systemet hverdag. Når du opplever «fare» aktiveres automatisk dette systemet. I stress prøver man alltid å ha kontroll over utfallet. I denne tilstanden sendes det ut kjemiske hormoner  for å aktiverers nervebaner i hjernen. Hjernen jobber her på fult og kroppen kommer i ubalanse. 

Når kroppen er i balanse kan du ta bedre valg

Når du er i balanse kan du ta bedre avgjølesler, samtidig som du må kroppen og ha tilgang til din personlighet. Etterhvert bruker man situasjonen for å opprettholde balanse i livet og i systemet.

Du kan kanskje føle at du trenger den dårlige jobben, eller det dårlige forholdet,eller ta det dårlige valget for å få adrenalinet i kroppen. Dermed kan du bli avhengig av det livet du kanskje i utgangspunkt ikke liker.

Bare ved å tenke på problemene kan man slå på kroppens stressystem. Dersom du handler i gjenkjente situasjoner, vil du kansje føle på en slags balanse fordi du vil ha kontroll på utfallet. Men hemmligheten til endring finner du først når du er klar over hvor tankene stammer fra og kan nå handle anderledes. 

Dette vil kanskje kunne gjøre forskjell i ditt fremtidig liv, og du har nå kommet til en dypere forståelse av deg selv. Dine emosjoner er et resultat av ting du har opplevd tidligere i livet. Tenker du på emosjoner, tenker du og på din fortid. 

Vil du lese mer om bekymringer og angst. Her finner du tips ved å klikke på linken!

Jobben fra å gå fra kunnskap, erfaring og vissdom til handling og ny tanke.

Tenk på hjernen som 3 hjerner.

 • En hjerne som tillater å tenke,
 • en annen hjerne som handler
 • den tredje hjernen er grunnen til væren ( det limbiske systemet).

I den første hjenen kalt neo cortex finnes ditt beviste sinn. Dette er den hjernen som gjør at du lærer nye ting. Når du lærer lager du nye nervekoblinger ( synaptiske koblinger) Det meste er lagret her ( frontal lappen ).

Les mer hvordan er din innstilling til livets forandring?

Men hvis du kan kombinere tankene med atferd, kan man se at kropp og sinn samarbeider. Med det sensoriske sanseapparatet, sendes signalene fra omgivelsene tilbake til hjernen. Se på hjernen som den som er ansvarlig for kunnskapen og kroppen erfaringen.

Hjernen har en egen alarmsentral ( det limbiske systemet), denne sentralen produserer kjemikaler som sinnet forstår.  Det limbiske systemet er blant annet ansvarlig for;

 • autonomiske nervesystem (kroppens funksjoner )
 • blodsukker
 • hormon nivå
 • temperatur
 • hjerte regulering.

Tips ved stresset

Dersom du føler deg stresset kan du gjennom meditasjon, drikke kaldt vann med sitron eller bruke de store muskelgruppene for å regulere deg selv.  På den måten hjelper du ditt nervesystem å regulere seg i balanse.1

Les mer Hvordan stresse mindre og faktisk gjøre det

Les mer 12 livsstilregler for bedre fertilitet

Akupunktur ved stress

Mange pasienter kommer med tilbakemeldinger om at akupunktur virker avslappende og gir dem mer klarhet. Vi har fokus på deg som pasient gjennom samtaler og går igjennom din historie. Vi gir deg tips og råd underveis i prosessen. I følge kinesisk teori anvendes punkter som skal roe ned og kunne regulere det autonome nervesystemet.

Ønsker du å bestille en time, kan du bestille hos oss online?

Bestill nå

Les mer Hva er forklaringen ved akupunktur

 1. Joe Dispenza

Kontaktsskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Relaterte innlegg