Hvordan håndtere negative tankemønstere

For å gjøre noe med dette, må du stimulere hjernen på nye måter. Dette gjør du ved å skape nye nerveforbindelser

Av Kristine Finkenhagen

Endringer av vaner og tankemønster

Det finnes metoder som kan balansere områder i hjernen din. Men dette innebærer at du må jobbe med dine tankemønster og vaner, og du må jobbe med deg selv .

Dette vil ikke skje hvis du fortsetter med de vanene som du alltid har gjort. Men dette er samtidig lettere sagt enn gjort.

Velger du å stole på dine styrker og unngå dine svakheter?

I vårt bevisste sinn erfarer vi livet gjennom en serie med ulike filter. Vi kan ha en tendens til å feile ved å stole på styrkene våre, ved å unngå våre svakheter. For eksempel der du unngår situasjoner som skaper ubehag og uvisshet, hvor du ikke kan kontrollere og forutse utfallet. Dette vil igjen føre til at man styrker tanken om en selv og sitt handlingsmønster.

For å gjøre noe med dette, må du stimulere hjernen på nye måter. Dette gjør du ved å skape nye nerveforbindelser, som ikke er styrket fra før. Og det finnes metoder innen terapi og meditasjon til å gjøre dette.

Repetisjon styrker nervebanens forbindelse

Når stimuli kommer inn, trigger dette en respons i kroppen vår. Dette er basert på egoets ønsker og kroppens behov. Alt dette aktiverer nerveforbindelser, der det bygges nye baner. Ved repetisjon styrkes dette og det lages sterkere nervebaner basert på denne opplevelsen. Men hva betyr dette?

Våre vaner og tankemønster

Jo mer vi aktiverer en sterk emosjon eller «dårlige «mønster, jo sterkere blir denne nerveforbindelsen, som resulterer i at vi fortsetter i samme bane.

Les mer om hvorfor venter man til en krise, før man ønsker en endring?

Hva kan vi gjøre med vårt negative tankemønster

Hva kan du gjøre dersom du ønsker å endre en vane eller et negativt tankemønster;

  • Først må du identifisere hva du skal bytte ut den negative tendensen ut med.  Og ha en ny strategi for ditt nye mønster og tankeprosess.
  • Det neste er å ta deg selv i handlingen og mønsteret. Du må omkoble dette til noe positivt som en positiv tanke og et positivt nytt mønster. Når mønsteret stadig vekk blir avbrutt, blir også disse nervebanene ( synapsene) avsluttet og koblet om, med tiden blir denne forbindelsen frakoblet.

Les mer ; hvordan er din innstilling til livets forandring?

OBS! Opplever du lite livsgnist er det alltid viktig å oppsøke lege eller psykolog.

Tradisjonell kinesisk medisin og dets perspektiv av sinnet

I kinesisk medisinsk teori blir kroppens organene påvirket av ulike emosjoner. Eksempelvis blir hjertet påvirket av alle emosjoner, lungene/luftveiene bli påvirket av sorg, og frykt/stress påvirke nyrene og hjernen.

Om vi skal oversette dette til et vestlig medisinsk perspektiv, sirkulerer alle viktige kjemiske hormonene som serotonin, melatonin, dopamin, samt endorfiner i blodet. Dette er hormoner som regulerer blant annet belønningssystemet i hjernen, og frigir «lykkehormoner».

Når du er stresset og handler i frykt og i stress, skilles det ut kortisol fra binyrene. Kortisol er et av kroppens stresshormoner som blant annet har viktige funksjoner for en rekke prosesser i kroppen. Dersom kortisol blir forhøyet overtid vil dette kunne bidra til å skape sykdom, og kroppen kommer i ubalanse.

I kinesisk medisinsk teori finnes det punkter som kan virke balanserende for de ulike mentale og emosjonelle aspektene. I teorien skal enkelte punkter ha en sterk påvirkning på å roe ned sinnet, samt regulere ulike emosjoner. Ved å regulere følelsene og organene  kan dette i teorien regulere ditt limbiske system og ditt autonome nervesystem.

Les mer om hvorfor endring er vanskelig

Les mer er det samspill mellom hva du tror og føler rundt det å bli gravid?

 

Det limbiske systemet er ansvarlig for din eksistens

Det limbiske systemet er den delen av hjernen som har ansvaret og for reguleringen av hjerterytme, blodsukker, hormonssenter, fight and flight (hjernens alarm sentral), temperaturregulering, det autonome nervesystemet (n.vagus og forsyningen av nervesignaler til kroppens organer).

Kroppen er ditt instrument og hjernen er hovedsentralen. Din hjerne klarer ikke å føle smerte, dette gjør kroppen og det er det samme systemet i hjernen som registerer emosjonell og fysisk smerte.

Alle dine erfaringer er det kroppen som kjenner, ikke hjernen. På den måten kan man si at kroppen er hjernens instrument, da det er den som tar inn alle sanser og omgivelser og gir videre beskjed til hjernen. Oppstår sykdom i kroppen, kan du se på kroppen din som en sentral som sier ifra til hjernen om at noe er galt. På en annen måte kan man se på det som om kroppen sier nei. Når du vil, men kroppen spiller ikke på laget.

Ønsker du time hos Kristine Finkenhagen i Porsgrunn

Ring nå

Stress kan aktivere kroppens iboende stressrespons

Under fysisk eller psyksisk stress aktiverers dette systemet. Dette fører blant annet til nedprioritering av blodsirkulasjon til de ikke fullt så viktige organer, mens kroppens ekstremiteter (armer og bein) får økt tilgang til blodsirkulasjon fordi kroppen er i stressreaksjon. Stressreaksjonen får kroppen enten til å være i

  • kamp
  • isolasjon
  • at du blir nummen (handlingslammet)

Kroppens instinkt dreier seg da om å ha kontroll på enhver situasjon. Det er når du ikke vet utfallet av en situasjon at dette systemet aktiverers. Fordi du skal overleve, og i det daglige lager sinnet seg egne overlevelses strategier. Ditt tankemønster kan være ditt underbeviste mønster, som gjøre at du handler ubevisst og har vanskeligheter med å gjøre endringer.

I kinesisk medisinsk perspektiv er en akupunktør opptatt av å opprettholde en god sirkulasjon og balanse i kroppen. Hensikten med behandlingen er å regulere dette systemet ved å roe ned og styrke organene sett utifra kinesisk perspektiv.

Les mer hvordan er din innstilling til livets forandring?

Velkommen til oss!

Kontaktsskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Relaterte innlegg