Når bekymringen og angsten tar over!

Hva gjør vi når det er vanskelig å snakke seg ut av problemene?

Når bekymringen og angsten tar over
Av Kristine Finkenhagen

Å snakke med noen kan i mange tilfeller vært godt og nyttig når livet går en imot. Det å få snakke kan lette på trykket. Bare det at noen er der og lytter  og spør hvordan du har det, kan bidra til å dempe stressnivåer av kortisol i kroppen.

Det viktigste er at personen får satt ord på sin opplevelse av situasjonen. Ofte handler det mye mer enn bare ord.

Så hva gjør vi når vi ikke kan snakke oss ut av problemene? Det finnes verktøy til vår tenkende hjerne.

Kroppen som verktøy og hjelp til selvregulering

Har du en tung historie eller vært utsatt for stress over en lang tid? kan det dreie seg om å finne tilbake til noe som er tapt, eller du en gang mestret? I disse tilfellene er samtaleterapi til hjelp, men det må av og til noe mer enn bare å snakke seg igjennom det. 

Bruk av store muskelgrupper 

Du har kanskje opplevd et behov for å løpe, trene, drikke vann, vaske, når du er stresset og kjenner deg i lite kontakt med deg selv. Etter en løpetur kan du kanskje oppleve at du er klarer i hode. Dette skjer fordi du bruker de store musklene. Ved å bruke de store musklene kobles den tenkende hjernen automatisk på. Når dette skjer får du og tilgang til fornuften på en helt annen måte.

Nøkkelen er hva du sier til deg selv, dette brukes mye innen kognetivterapi. Fordi nettopp hjernen vår er plastisk, det vil si at den er formbar. For nervebaner ( synaptiske koblinger ) kan styrkes eller svekkes, og til og med nydannes og elimineres.

Hjernen vår skal beskytte oss mot fare

Hjernen er bygget nedenfra og opp. Fra sanse-hjernen til føle-hjernen og så til videre til tenke-hjernen. For noen kan man ha et stressrespons system som er lett å sette igang, og det er i disse tilfellene sansehjernen tar over.

Dette skjer fordi kroppen er beredt og er i overlevelses modus ( fight and flight modus). Når hjernen er i dette modus er den god på å lete etter fare, dette kan oppleves som at frykten tar over alle kroppslige funksjoner. Den delen av vår tenkende-hjerne klarer i dette tilfellet ikke å koble på tankene, som hjelper oss å med å si at det ikke er farlig.

I disse tilfellene trenger vi å hjelpe oss selv med å regulere kroppen og stresset, før vi klarer å være i kontakt med vår egen fornuft. Har man vært utsatt for alvorlig stress eller traume, er dette ekstra vanskelig. Evnen til å ikke «miste hodet» når det koker må dermed trenes på gjentakende ganger. Dette kan overføres til en muskel som trenger å bli sterk.

Hvorfor ikke prøve ut terapautisk skriving?

Det er ofte vanskelig å overføre følelser til ord. Noen mennesker finner mye styrke ved å få sine tanker og bekymringer ut på papiret. Dette kan oppleves spesielt befriende når du er, eller har vært igjennom en vanskelig periode i livet. Bare la dine vonde erfaringer og følelser skrives ut på papiret. Det fine med denne terapeutisk skriving, er at du trenger ikke å lese det du har skrevet.

Bekymringer og følelsesmessige temaer fra fortiden kan være fortrengt i underbevisstheten. Dette kan dermed fungere som blokkeringer i ditt liv, noe som og kan hindre endring.

Det bevisste og underbevisste sinnet 

Sinnet kan sees på som et isberg. Det kan tenkes at toppen av isberget er bevisstheten mens 95% av isen under vann er underbevisstheten. Det underbevisste sinnet dekker alle mentale prosesser som opererer utenfor øyeblikket, og inneholder lærte erfaringer, minner, instinkter og intuisjon.

Mønster vi gjentar fra vår fortid kommer fra vårt underbevisste sinn og barndom. Våre lærte erfaringer og fortrengte opplevelser kan hindre oss i hverdagen. Da kan det være  fint å kunne ha med seg litt ekstra verktøy i verktøykassen. 

Opplever du utfordringer oppsøk alltid din lege for å bli henvist videre

Les mer slik takler du dine bekymringer

Les mer om hvordan er din instilling til forandring i livet?

 

Relaterte innlegg