Er det ikke bare å stikke da?

Akupunktur er ikke bare et fag, men blir av mange fagfolk også sett på som et realt håndverk.

Er det ikke bare å stikke da?

Akupunktur som et håndverk!

Skrevet av akupunktør og fysiotereapaut Gaute Mehl

Akupunktur er ikke bare et fag, men blir av mange fagfolk også sett på som et realt håndverk. Noen vil sågar hevde at teknikken med hvordan man bruker akupunkturnålen , er helt avgjørende for om man skal kunne oppnå suksess eller ikke. Det tar lang tid å utvikle en god teknikk som både er effektiv og samtidig ikke gjør vondt for pasientene.

Akupunktur er også nåleteknikk

Både gammel klassisk og nyere kinesisk litteratur gir utfyllende beskrivelser av hvordan ulike nåleteknikker skal utføres. Fra gammelt av ble de ulike teknikkene og metodene beskrevet mer som poetiske, kraftige og klingende metaforer: « Å sette fjellet i brann, Når den hvite tigeren rister sitt hode « etc.

Forfatteren og forskeren Steven Birch skriver i sin bok Understanding Acupuncture at disse uttrykkene gir gode beskrivelser av både kraft og styrke. På den annen side skriver Royston Low i sin bok Acupuncture Techniques for successful point selection, at det gode men også det dumme med akupunktur er at alle som gir akupunktur kan få effekt . Selv noviser kan få effekt med å sette nåler, men dette beror ofte mer på tilfeldigheter enn kunnskap.

Denne effekten kan også forklares med noe man kaller Diffused Noxious Inhibitory Controls. Sagt på en annen måte forklares dette med at en type smerte kan modulere en annen.

Nåle-følelsen De Qi

Det er like store forskjeller på godt og dårlig håndverk i akupunkturfaget som ved alle andre praktiske fag. Når man setter en akupunkturnål, er man ute etter noe man kaller de QI, også kalt nålefølelse.Dette er en bekreftelse på at man har truffet riktig.

De Qi kan oppleves som et spreng, press eller trykk. Noen ganger kan nålefølelsen vandre bort fra der man har stukket, og man får da man kaller et PSC fenomen. PSC er en forkortning for « propagandated sensation along the channel og oppnår man dette er det regnet som et godt tegn.

Akupunktøren vil på sin side gjerne kjenne en spesiell form for motstand når nålen er der den skal være. Sensitiviteten for denne «motstanden» tar det lang tids praktisering og øving for å opparbeide. Suksessen ligger rett og slett i hendene til utøveren av akupunktur. Det ser nemlig ut til at evnen til å skape de Qi  faktisk er viktig for utfallet av behandlingen. For en dyktig akupunktør vil opplevelsen av de QI være en av de viktigste veiledere, og det er gjerne dette som skiller suksess fra tilfeldigheter,

Noen ganger kan akupuktøren få de Qi like under overflaten av huden, mens andre ganger må man stikke dypere. Nålen er ikke bare en syltynn redskap, men også akupunktørens «forlengede informasjon».

Når akupunktøren først har fått de Qi, kan han begynne å manipulere nålen. I prinsippet opererer man med tre hovedmetoder ved nålebehandlingen. De kalles grovt sett for reduserende, tonifiserende eller nøytral metode.

Disse metodene er for øvrig oppkalt mer etter effekten det gir mer enn til teknikken i seg selv. For den som ikke er innvidd i TKM, kan det virke rart når man snakker om såkalte reduserende, tonifiserende og nøytrale nåleteknikker, men kineserne har gjennom generasjon etter  generasjon funnet at ved å anvende nålen på ulike måter får man ulike effekter.

Se opp for etterligning

God nåleteknikk krever lang trening. Tekniske sett består det av en trinnvis utførelse. På grunn av at de smerteførende fibrene sitter mest uttalt i de ytterste hudlag eller muskelnivå, vildet blant annet være viktig å få nålen så raskt inn som mulig.  Man kjenner selvsagt at man blir stukket, men det er en smerte som fortar seg fort.

Ingen kontroll av hvem som er akupunktører

​Myndighetene har dessverre ikke klart å få kontroll med hvem som behandler med nåler og det kan være vanskelig for deg som ønsker å forsøke denne behandlingsformen å vite hvem du skal gå til . Mitt råd er følgende: Gå til en kvalifisert akupunktør medlem av Akupunktur- foreningen. Medlemmer her har de nødvendige kvalifikasjoner som trengs for å gi denne formfor behandling

Les mer om valg av akupunktør

 

Relaterte innlegg