C-vitamin mot nedsatt sædkvalitet

Antioksidanter er spesialiserte stoffer som beskytter oss mot oksidativt stress eller utsetter den. Til antioksidanter hører blant annet C vitaminer også kalt Askorbinsyre. 

C-vitamin mot nedsatt spermkvalitetFrie radikaler og mannens sædkvalitet

Skrevet av akupunktør Gaute Mehl

Når kroppen forbrenner oksygen, dannes det såkalte frie radikaler. De kalles frie radikaler på grunn av deres spesielle kjemiske struktur og oppbygning.  Denne oppbygningen gjør at atomer lett binder seg til andre kjemiske forbindelser. Dette kan igjen sette i gang kjedereaksjoner som er negative for oss. Om de ikke nødvendigvis er årsak til sykdom og tidlig aldring så ser man at de gjerne er med som komponenter i slike prosesser.

De senere årene har frie radikaler fått mer oppmerksomhet og vi leser om fenomenet både titt og ofte i ukepresse og fagtidsskrifter. Mange forbinder frie radikaler kun med noe negativt, men de kan også faktisk være viktige, ja til og med nyttig for oss. Frie radikaler inngår blant annet som en viktig del av vårt immunforsvar.

Det er når det blir for mye av de frie radikalene at det er skadelig for helsen vår.

Antioksidanter og oksidativt stress påvirker sædkvaliteten

Kroppen har en fantastisk evne til komme i balanse både på makro og mikronivå. Hele tiden foregår det aktivitet uten at vi trenger å tenke på det en gang. Er det overaktivitet et sted, vil kroppen automatisk nedregulere seg og slik er det tilsvarende dersom det er underaktivitet.

Dette er som et lite mirakel i seg selv. På cellenivå foregår det til stadighet en nedbrytning på grunn av oksidativ skade og reparasjon. Til denne reparasjonen trengs det såkalte antioksidanter.

Når det er for mye frie radikaler og for lite antioksidanter kalles denne tilstanden for oksidativt stress. Antioksidanter er spesialiserte stoffer som beskytter oss mot oksidasjons- prosessen eller utsetter den. Til antioksidanter hører blant annet C vitaminer også kalt Askorbinsyre. 

Les mer om vitamin og mineraltilskudd for bedre eggkvalitet og spermkvalitet

C- vitaminet  for bedre sædkvalitet

De fleste dyr er i stand til å danne C vitamin selv, men slik er det ikke hos mennesket.  C vitamin, er viktig for blant annet immunforsvaret vårt. Mangel påC vitamin forekommer gjerne blant folk som har et for ensidig kosthold.

Forskning viser at det kan være en sammenheng med mangel på askorbinsyre og oksidativ skade (ROS). Man har sett at høyt nivå av ROS er funnet i mellom 25 til 45 % av infertile menn.  

Askorbinsyre er vannløselig og skilles lett ut av kroppen gjennom urinen. Det skal dermed mye til for å overeksponere seg på C vitaminer. Askorbinsyre kan være med på å beskytte spermier fra å bli påvirket av oksidativt stress, og som konsekvens til og med kan gi skader på DNA .

Er det ikke nok å spise appelsiner da?

Fordi kroppen ikke kan produsere C vitaminer selv , via det vi spiser

Det er ulikt syn på hva som er bra for helsen vår og ikke når det gjelder mikronæringsstoffer. Flere vil hevde at vi får i oss det vi trenger bare ved å ha et normalt sunt kosthold.

Andre igjen vil hevde at vi trenger tilskudd for å ha en optimal helse som mulig. Dette mener man fordi mye  av den maten mange spiser ofte er prefabrikkert og ikke optimal for helsen. 

I tillegg vil flere av dem som jobber med fertilitet, hevde at tilskudd av C vitamin vil kunne påvirke sædkvaliteten på en positiv måte. Det kan tyde på at god dekning av askorbinsyre vil gi både økt bevegelighet og vitalitet ( 1.2). 

Nei, det er ikke alltid nok å bare spise Appelsiner dersom du ønsker å forbedre sædkvaliteten med C vitaminer. Mye av den frukten du spiser vil i tillegg ha mistet en del av sitt potensiale grunnet at den har ligget på lager for lenge før den kommer i butikkhyllene.

Man skal dessuten konsumere betydelige mengder med frukt og grønt for å  dekke behovet for C vitaminer.

Les mer om Mat for bedre fertilitet

Ute etter mer info om de ulike vitaminer og mineraler sin funksjon? Les mer om Kosttilskudd for bedre fertiliet

 

Referanser

1)   

https://www.researchgate.net/profile/Eisa_Marzony/publication/26861506_As

corbic_Acid_in_Human_Seminal_Plasma_Determination_and_Its_Relationship

_to_Sperm_Quality/links/552ce53d0cf21acb09210184

.pdf

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249911/

3)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004914

4)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24799867

Relaterte innlegg