Hva er forklaringen ved akupunktur

Det finnes 365 akupunktur punkter på kroppen og rundt 300 i øret. Forskning på akupunktur er basert på punkt valg. Innen forskningen kan valg av punkter derfor gi forskjellige resultater .

Skrevet av akupunktør Kristine Finkenhagen

Hvorfor kan det se ut til at placebo-akupunktur kan ha en virkning?

Idag forskes det mye på akupunktur. Som nevnt finnes det mange akupunktur punkter, og dette kan dermed gi utfordringer når det forskes på en ulike diagnoser og akupunktur. For eksempel dersom forskningen tar for seg spesifikke punkter uten å ta høyde for diagnose verktøyet i kinesisk medisin.

Når du idag leser om akupunktur og placebo- er placebo akupunktur vanskelig å sammenligne da narre nålen uansett stimulerer hudens sanseceller.

Når det refereres til akupunktur og forskning, blir placebo som oftest sammenlignet med «reel» akupunktur. Dette kan for eksempel innebære om nålen settes utfor punktet, eller kun overfladisk.

Du kan finne flere studier som viser at placebo- akupunktur også har virkning. Dette forklares med at sansecellene i hudens nerve-områder (dermatom ) sender signaler langs nerven og inn til sentral nervesystemet.

For å avdekke om akupunktur ikke er placebo- finnes det utallige dyreforsøk som kan finne lignende resultater som hos mennesker. Eksempelvis hos rotter.

Karolinske Institutt i Stockholm er en av flere medisinske forskningsinstitutter som har gjort store oppdagelser gjort med høyteknologiske instrumenter alt fra MRI, biopsier, blodprøver, målinger av nervesystemet og blod gjennomstrømninger til organer.

Det er nettopp på grunn av dette, det er viktig at du velger en sertifisert akupunktør som innehar bachelorgrad eller er medlem av akupunktur foreningen.

På grunn av markedsføringsloven har vi ikke lov til å vise til studier som rapporterer dette som skrives om. 

Forskning på dyp nåling kontra placebo akupunktur

Idag kan forskerene  forklare virkningen bak akupunktur og placebo akupunktur. Det kan se ut til at placebo akupunktur som i nevnt ovenfor, har en innvirkning fordi det rett og slett stimulerer det sanse-sensoriske nervesystemet. Siden punktet som regel ligger relatert i en nerve relasjon til eksempelvis organer, vil også det autonome nervesystemet kunne reguleres etter stimuliene.

Forskning på akupunktur kan være misvisende!

Som nevnt er det 365 punkter på kroppen og ca 300 i øret. Når det kommer til forskning, kan det være enkelte punkt- kombinasjoner som forskerne vil utprøve. Om en forsker ønsker å se om enkelte punkter kan virke mot en spesifikk lidelse, kan punkt kombinasjonen spille en avgjørende rolle om det har en virkning eller ikke.

Ifølge forskerne kan det se ut til at stimuleringen av nålen allikevel aktiverer det sensoriske nervesystemet og dermed påvirkere det autonome nervesystemet- (nervesystemet som regulerer organer). Med dette kan man faktisk forklare hvorfor placebo-akupunktur kan gi lignende resultater.

Hva skjer med nervesystemet når nålen stimuleres

Når akupunktøren setter nålen inn i kroppen og den manipuleres kan dette fremkalle vanligvis en smerte følelse ( De qi). Kombinasjonen av å fremkalle smerte kan gi betydelige overlappinger i smertematrisen i hjernenettene assosiert med vanlig smertestimulering og akupunkturstimulering.

Innen flere studier har forskerne sett at akupunkturstimulering kan være spesifikt knyttet til aktivering og deaktivering i hjernenettet etter innsetting av nålen.

En metastudie analyserte den funksjonelle MR studier, der forskerne så et aktiveringsmønster i det ulike sensormontoriske (kortikale) nettverk, samt deaktivering av området som registrerer  smerte etter akupunkturbehandling ( limbiske-paralimbic-neokortiske nettverket) .

I de ulike studiene har forskerne sett at hjernens responser på akupunkturstimulering er en deaktivering av ulike hjerne områder som registrerer smerte (6)

 

I videon vises akupunktur punktet LI 4- dette er et av de største akupunktur punktene på kroppen, som benyttes mot ulike plager.

Akupunktur er den eldste medisinen

Det sies at akupunktur kan være så gammelt som 2000-4000 år gammelt. For meg er dette veldig fasinerande og en av grunnene til at jeg valgte å studere akupunktur. Når forskere idag bruker høyteknologiske virkemidler for å undersøke mekanismen og om hvordan det virker på både mennesker og dyr. Er det fasinerande å tenke på at de gamle kineserne kjente til dette uten å gjennomføre anatomiske undersøkelser.

Relaterte innlegg