Brus og fertilitet

Idag drikker nordmenn mye brus, noe som bekymrer ekspertene da dette er skadelig for helsen vår!

For mye brus og sukkerholdige drikker kan ha negativ effekt på fertiliteten

Skrevet av Gaute Mehl

Nordmenn drikker mye brus og mange eksperter mener at konsumet er så høyt at det kan være
skadelig for helsen vår. Selv om forbruket av brus de siste årene har gått noe ned, er det fortsatt alt for høyt. I dag vet vi hvor negativt sukker og søtstoffer er for kroppen vår og hvordan det bidrar til en rekke livsstilssykdommer.

 

Sukkerholdige drikker og fertilitet

I den senere tid har inntak av brus også blitt nevnt i forbindelse fertilitet. I en nylig publisert studie i Epidemiologi, viser det seg nemlig at overdreven brusdrikking rett og slett kan være forbundet med nedsatt fertilitet både hos kvinner og menn.

Studien viser at sukkerholdige drikkevarer kan gi nedsatt sædkvalitet og at det sågar kan virke inn på fruktbarheten hos kvinner. Kun så lite som 1 til 2 sukkerholdige drikkevarer pr dag kan se ut til å være nok.

 

Brus og nedsatt fruktbarhet

Studien som det her refereres til, så på fruktbarheten til 3828 kvinner som ønsket å få barn samt
1045 av deres partnere. Kvinnene ble fulgt opp inntil graviditet ble oppnådd eller i en periode på 12 ganger med menstruasjon.

Kvinnenes alder varierte mellom 25 og 45 år. Mennenes alder var over 21 år . Parene skulle ha forsøkt å bli gravide innen 6 måneder uten bruk av prevensjon. De måtte gjennomføre spørreskjema som inkluderte forbruk av sukkerholdige drikkevarer.

Studien konkluderer med at både menns og kvinners konsum av brus og sukkerholdig drikke var
assosiert med nedsatt fruktbarhet. I Norge gikk konsumet av sukkerholdig brus ned fra 63 til 55 kg pr person i en periode fra 2010 til 2015, men konsumet er i følge flære eksperter fortsatt altfor høyt.

Referanser
https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2018/05000/Intake_of_Sugar_sweetened_Beverages_and.
8.aspx
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1257/Utviklingen-i-norsk-kosthold-
2016-IS-2558.pdf

Relaterte innlegg