Er du helsepersonell, og lurer på hva som er forklaringen ved akupunkturen?

Stimulering av segment

Skrevet av Akupunktør Kristine Finkenhagen

I  kinesisk medisin er kan man oversette meridianer og akupunkturpunkter som et slags kart over hvilke områder på kroppen akupunktøren skal stimulere.  I medisinsk akupunktur teori er hypotesen at nevrale veier er ansvarlige for virkningen av akupunkturpunkter. Akupunkturpunktet kan oversettes som nerver og nerveender (2).

Akupunkturen forklares ved at akupunkturpunkter ligger innervert i ulike segmenter/eller dermatomer som kan påvirke nervesystemet ved at akupunkturnålene kan modulere den sympatiske outputen. Stimuleringen enten via dyp nåling eller ved placebonål i et segment sender nevrale impulser i ryggraden, hjernestammen, det limbiske systemet, hypotalamus og cortex. I kinesisk medisin vil akupunkturpunktet i meridianen kunne stimulerer organet . Eksempel på dette kan være ST 25. ST 25 er plassert i mage meridianen. Nerveinnervasjonen til magen, er Th 6- Th 10. Dermatomene strekker seg fremover litt over og frem til umbulicus, og i dermatomene befinner du flere innervasjoner knyttet til andre meridianer. St 25 For. eks ligger i dermatomet til Th 10. St 25 er et punkt som vi anvender for å stimulere mage og tarmer. En teori er at nålene kan endre persepsjon, autonomisk aktivitet og immunresponser..

Etter noen få sekunder etter innsettingen av nålen, kan akupunktur aktivere et nevron nettverk, som fører til en rødhet i huden. Dette skjer på grunn av en vasodilasjon. Det kan skje samtidig en øking av blodsirkulasjon i dermatomet (1).

  • Akupunkturstimulering kan føre til en utskillelse av analgesiv nevropeptider som setter igang med å kunne modulere et immun system. Innen forskningen er det rapportert at det skjer en inhibering av en utskillelse av pro- inflamatoriske nevropeptider fra monocytes og makrofager ( 3)

Les mer om Hvordan MRI kan avdekke akupunkturens virkemekanisme

I teorien skjer moduleringen genererer afferente impulser ;

  • som igjen kan påvirke direkte organet og nervesystemet. Forandringene i aktiviteten i en nervebane modulerer tidligere abnormale aktiviteter, gjennom synaptiske intraksjoner som kan gjøre det behangelig for pasienten.
  • akupunkturstimulering er assosiert med aktivering av ulike sensoriske reseptorer som sender signaler signaler til den dorsale rot gonglionen, neuron eller trigeminal sensor neuron i hud og idypere vev.
  • Det er nylig rappotert at de fleste akupunktpunkter inneholder mange frie nerve ender, med cutane resptorer, og afferente fibre. Ulike nåle tekninkker ( overfladisk, sham, dyp eller elektroakupunktur), kan avgjøre hvilke respetorer som kan bli aktivert.
  • Ved lav frekven elektroakupunktur kan EA bli mediatert via sentral opiode reseptorer , mens manuell stimulering kan involvere regulering av sterioid hormon peptide reseptorer.
  • akupunkturpunkter kan deles inn i segmental sympatisk aktivitet og parasympatisk aktivitet.
  • akupunktur stimulering er assosiert med aktivering av ulike sensoriske reseptorer som sender signaler signaler til den dorsale rot gonglionen, neuron eller trigeminal sensor neuron i hud og idypere vev.
  • ved ulike MRI studier har forskerne ved ulike institutter sett at reseptorene i hjernen slår av eksempelvis det limbiske system. Hypotesen er at dette kan være være forklaringen på hvorfor akupunktur kan virke smerte lindrende.
  • akupunktur frigjør blant annet opioide peptider, endorfiner
  • innen ovarie funksjonen forklarer Elisabeth Stener- Victorin (2003) at elektro- akupunktur som virkning på for. eksempel eggstokkene ser ut til å være mediated via supraspinale reflekser.

 

 

Relaterte innlegg