Skrevet av Gaute Mehl

Ingen er vel lenger i tvil om at røyking har en negativ innvirkning på helsen vår. Røyking er spesielt skadelig for lunger, hjertet og blodkar, men virker også negativt på andre organer og  kroppsvev . Det finnes nå også solid dokumentasjon på at røyking for eksempel har negativ effekt på  sæ kvaliteten hos menn.

I en oversikts studie fra 2010, som ble ledet av dr. Taymour Mostafa ved Departement of Andrology and Sexology, Faculty of Medicine, Cairo University  gikk man gjennom kjente medisinske forsknings databaser som for å undersøke  om det var sammenheng mellom sigarettrøyking og mannlig infertilitet. Ved å gå gjennom et større antall studier konkluderer og bekrefter man med at røyking har negativ effekt på kvalitet såvel som volum og bevegelsesevne. Denne studien viser også at sigarettrøyking reduserer kroppens askorbinsyre i serum med mellom hele 20- 40%. Askorbinsyre er en av kroppens viktigste antioksidamter og er derfor spesielt viktig for kroppens immunforsvar. I denne sammenhengen er askorbinsyre viktig for at sædcellene holder seg friske og raske. Dette gjør blant annet at spermiene er friske nok til at de skal kunne trenge gjennom eggcellene.

I en studie fra 2014 studerte en annen gruppe forskere hvordan spermiene oppførte  seg når de ble utsatt for oksidstivt stress. Dette forsøket viste at askorbinsyre nivået var halvert etter bare en times inkubasjonstid. Konklusjonen ved dette forsøket var at tilførsel av askorbinsyre kan ha en mulig beskyttende effekt ved redusert sædkvalitet  og ha en mulig effekt for utkommet ved infertilitetsbehandling.

Røyking har i tillegg også negativ effekt på viktige sporstoff som kobber og sink som er viktige for å opprettholde god sædkvalitet .

Det er sågar noen studier som hentyder at røyking kan ha negativ effekt på DNA.

På tide å stumpe røyken gutter

Ved siden av å være en nervøs vane eller skal vi heller si uvane er røyking i høyeste grad en avhengighetstilstand. Helserisikoen ved å røyke synes som nevnt å være klar for de fleste. Skremselspropagandaen fra myndigheter, helsepersonell, politikere og andre ser ut til å virke på mange, men på tross av dette er det et stort antall mennesker som røyker likevel. Årsakene til hvorfor det er slik kan nok være mange og sammensatte og det er derfor altfor lettvint å bare be røykere å ta seg sammen. Moralsk indignasjon har sjelden skapt god helse for noen. For noen vil røyk nemlig være langt mer enn en fysisk avhengighet eller bare en vane eller en uvane.

Undersøkelser viser at 2 av 3 røykere ønsker å slutte. Mange spør seg ikke om hvorfor de bør slutte, men hvordan. De sliter ofte med dårlig samvittighet og angst for egen helse, men det hjelper trolig lite å moralisere. Alle har sine grunner til å gjøre det de gjør og ta de valgene de tar. Det finnes altså trolig ingen fasitsvar på hvilken metode som er best for å slutte å røyke. Hadde det gjort det hadde nok flere sluttet for lenge siden.

Akupunktur kan være en god drahjelp dersom man tenker på å kutte røyken. Det er en kunnskap som har blitt praktisert i lang tid på flere avhengighets-tilstander, deriblant nikotinavhengighet. I tillegg til å dempe trangen til sigaretter kan det også hjelpe deg med mange ubehag som følger med røykekutt . Her kan vi nevne for eksempel som et bidrag til å dempe  stress, uro, rastløshet og irritabilitet.

Akupnktur kan i seg selv ikke hjelpe deg å endre vaner. Det er det kun opp til deg å ta tak i og å endre.

Hva kan akupunktur gjøre for at du skal slutte å røyke?

  • Dempe det fysiologiske og mentale suget etter nikotin
  • Roe nervøsitet, uro, abstinens og stress når du slutter
  • Bedre immunforsvaret
  • Bedre energien og konsentrasjonen
  • Bedre søvn som ofte kan bli forandret
  • Balansere kroppen og reetablere en god helse

 

Referanser

http://ac.els-cdn.com/S2090123210000585/1-s2.0-S2090123210000585-main.pdf?_tid=0deba3fc-772f-11e6-9b87-00000aab0f26&acdnat=1473495646_9496ea8b04aa0e187a7cbf3d10afe825

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24459016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4009562/

 

 

 

Relaterte innlegg