Det psykososiale aspekt ved mannlig infertilitet

Skrevet av Akupunktør Gaute Mehl

Infertilitet er en stor påkjenning sosialt og psykisk for både menn og kvinner. Diagnosen kan oppleves som skambelagt og kan lett gi et sosialt stigma. Det kan også gi både nederlagfølelse og usikkerhet. Man kan få skyldfølelse, identitetsproblemer og kjenne seg mindre verdt. Selv unngår jeg å bruke begrepet barnløshet, fordi ord har en tendens til å gjøre noe med oss. I stedet bruker jeg heller ord som å ha barneønske.

Det er ikke uvanlig at intimiteten og seksualiteten forandres når man er i en prosess med å få barn. Par står ofte overfor store utfordringer. Det som skulle vært en berikelse i et parforhold  blir snarere en tvangstrøye. Hverdagen blir fort prestasjons fokusert og altfor kaldt og teknisk. Mange isolerer seg og unngår temaer som handler om det å få barn.

Menn kan i utrednings perioder for barnløshet bli impotente eller miste seksuelle evne eller behov. Det er mye som står på spill fordi man oftest er to om det og ingen vil være den som svikter.

I tillegg blir er det dessverre ikke uvanlig at slike problemer blir oversett blant helsepersonell. Det blir rett og slett ikke tid nok.

Dårlig sædkvalitet vanligere enn du tror

Sædkvaliteten hos menn i den Vestlige verden har falt radikalt de siste årene. Det er flere årsaker til dette ,men foreløpig er det ingen klar og entydig konklusjon til hvorfor det er slik. De mest opplagte årsakene til nedsatt sædkvalitet er medfødte , genetiske eller medisinske. Andre grunner er derimot ikke så lett å forklare, men er sannsynligvis resultat av flere faktorer som livsstil, ernæring eller miljø-faktorer for å nevne noe

Man regner med at 20-25% av dagens infertilitet i Vesten skyldes mannen.  Snittet på sædceller hos menn i Vesten har falt fra 140 millioner pr ml til 66 millioner pr ml i en periode på 50 år, hvilket må betegnes som svært dramatisk og urovekkende.

Ta ansvar gutter

Mange moderne menn er blitt flinke til å ta ansvar for sin egen helse, men de kan opplagt bli flinkere. Kvinner har gjerne den fordelen at de er flinkere til å bruke hverandre når de har problemer. De er også flinkere å komme seg til lege Menn har en tendens til å isolere seg og «gå inn i hulene sine». De kunne i tillegg også opplagt flinkere til å bruke hverandre.

Altfor ofte ser man at det er kvinnen i et forhold som først tar ansvar og initiativ til medisinsk utredning og behandling.  Menn er ikke nødvendigvis uvillige til å la seg utrede og eventuelt behandle, men blir snarere passive. Dermed mister man unødvendig mye tid. Forutsetningene for fertilitet er at det er nok volum sæd, nok bevegelige sædceller, god nok kvaliteten på sædcellene, samt at det er passasje for sædcellen.

Så derfor gutter. Det er bedre å vite enn å synse og mene og tro. Har dere gått i lengre tid og  aktivt forsøkt å få barn, er det begges ansvar  til å ta initiativet til utredning. Å være proaktiv til utredning og behandling ,vil ofte i seg selv være med på å styrke parforholdet fordi man viser hverandre at man bryr seg.

Ønsker du å bestille en time?

Bestill nå

Behandling på klinikken

Akupunktur kan bidra til å øke evnen til å danne sædceller, samt bidra til bedre svømmedyktighet og bedre sædceller hos mannen.

Gaute Mehl har lang erfaring med behandling av mannlig fertilitet og nedsatt sædkvalitet.

Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe, eller ønsker å bestille time

Ring nå

Referanser

Deadman P (2008) Journal of Chinese medicine Treatment of male subfertility London

Haynes J Miller J(2003) Inconceivable Conceptions. Psychological Aspects of infertility and Reproductive TechnologyBrunner Routledge New York

 

 

Relaterte innlegg