SAMARBEID MED AVA-Peter

AJK klinikken har samarbeid med den fertilitetsklinikken AVA- Peter Clinic i St. Petersburg. AVA- Peter Clinic er kjent i Russland og i utlandet for deres høyt medisinske standard fertilitetsklinikker. AVA- Peter består av fem private IVF- sentre, 12 private poliklinikker, tre privatsykehus og to fødselsklinikker. AVA- Peter har over 2200 ansatte. Alle klinikkene er en del av  det internationale AVA klinikkene.

Ava- Peter Clinic har mange pasienter som kommer til deres klinikk for behandling for å få hjelp med å bli gravide både med IVF med egne egg og eggdonasjon. Klinikken tilbyr, fertilitetsbehandling for dere som har vært igjennom flere runder med fertilitesbehandling, eller for dere som vurderer eggdonasjon eller embryoadopsjon. Det er ingen vente liste for behandling!

AVA- Peter Clinic tilbyr Babygaranti ved eggdonasjon og IVF med egne egg, eller 80 % av pengene tilbake!

AVA- Peter Clinic er stolte av deres suksess rate, da de anvender en genetisk metode som hjelper til å sortere ut de unormale eggene og embryoene for å skape en graviditet med et friskt barn. AVA- Peter Clinic er sikre i sine resultater, på grunnlag av deres fremragende resultater har klinikkene også babygaranti. Dersom du ikke blir gravid etter 3-4 embryooverføringer ved eggdonasjon refunderer AVA-Peter 80% av pengene dine tilbake.

Hva går babygarantien ut på ved eggdonasjon?

Dersom det ikke blir født et barn i løpet av 3 IVF forsøk med donoregg, for du 80% av pengene tilbake hos AVA- Peter Clinic. Mange lurer på hvordan AVA-Peter tilbud om embryo-adopsjon kan ha så gode resultater. AVA- Peter Clinic er kjent for deres avanserte preimplantasjonsgenetiske screening av embryoer, dem tilbyr også et behandlingsopplegg somer tilpassen den enkelte.

Embryo donasjon og babygaranti

Ved embryodonasjon innebærer babygarantien at dersom du ikke har født et barn innen 4 forsøk, så for du 80 % av pengene tilbake. Ved embryo adopsjon garanterer AVA- Peter blastocyster fra unge, friske donorer,hvor morfologien vil være tilgjengelig for embryooverføringen.

  • AVA- Peter tar deg i mot om du er frisk og er under 51 år,
  • om du er enslig, eller om du er gift
  • er i forhold med en person av samme kjønn.

Etter grundig medisinsk evaluering av AVA- Peters spesialister kan klinikken tilby behandling med eggdonasjon og embryo-donasjon.

På AVA-Peter clinic kan du velge mellom flere muligheter;

  • IVF med dine egne egg og ICSI, med indivuduelt design i forbehandling og stimuleringsregimer
  • IVF med ferske donoregg
  • IVF med en til en fersk eggdonasjon.
  • Embryo- donasjon, av ett eller to fysisk matchede høykvalitet blastocyster ( blastocyst en befruktet eggcelle som er dyrket i 5 dager ) fra unge sunne egg og spermdonor.

AJK klinikkens akupunktører samarbeider med din lege hos AVA- Peter!

AJK klinikken har kunnskapen og kompetansen til å følge eggdonor protokollen, eller IVF protokoll i kombinasjon av akupunktur, protokollen er også i samråd sammen med legene hos AVA- Peter clinic. Hos AVA- Peter klinikken kan du velge ut din eggdonor fra AVA- Peters detaljerte eggdonor base. AVA- Peter er den eneste klinikk i Europa som gir deg mulighet til å velge eggdonor selv. For mer informasjon kan du gå inn på avapeter.com

Kontakt AJK klinikken for mer informasjon, om hvordan vi kan skreddersy et opplegg sammen med deg og din lege ved AVA-Peter klinikk.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, kan du kontakte oss på post@ajk.no.

Har du spørsmål om hvordan AVA-Peter Clinic ønsker å hjelpe deg/ dere?

Om du har spørsmål om forløpet ved eggdonasjon eller embryoadopsjon eller trenger hjelp med å organisere de medisinske forbederelsene, kan du få en gratis konsultasjon ved å ringe +47 21 95 51 70, eller sende dem en mail på info@clinic.avapeter.com

Følg oss på Facebook for mer informasjon om fertilitet!

Lykke til med forsøket!

Hilsen

Kristine Finkenhagen

Kontaktsskjema

Relaterte sider