Samarbeid med AVA-Peter fertilitesklinikk

Idag er det mange som reiser utenlands for å få hjelp med å bli gravide.

Ava- Peter har mange pasienter som kommer til deres klinikk for behandling med eggdonasjon eller embryoadopsjon, eller at dem har vært igjennom flere runder med fertilitesbehandling. AVA- Peter tar deg i mot om du er frisk og er under 51 år, uansett om du er gift og er i forhold med en person av samme kjønn eller du om du er enslig.

Etter grundig medisinsk evaluering kan AVA- Peter tilby behandling med eggdonasjon og embryo-donasjon, og det er ingen vente lister for behandling. I Norge er det ikke lov til assistert befruktning for enslige, eller nedfrysning av dine egg, eller embryo-donasjon til en annen kvinne ( befruktede egg- embryo – de som er til overs etter IVF behandling ). AVA- Peter er stolte av deres suksess rate, da de anvender en genetisk metode som hjelper til å sortere ut de unormale eggene og embryoene for å skape en graviditet med et friskt barn.

På AVA-Peter kan du velge mellom flere muligheter

  • IVF med dine egene egg og ICSI, med indivuduelt design i forbehandling og stimuleringsregimer
  • IVF med ferske donoregg
  • IVF med en til en fersk eggdonasjon.
  • Embryo- donasjon, av ett eller to fysisk matchede høykvalitet blastocyster ( blastocyst en befruktet eggcelle som er dyrket i 5 dager ) fra unge sunne egg og sperm donor.

Dersom du er kvinne og vurderer eggdonor, eller skal inn i et eggdonor program.

AJK klinikkens akupunktører samarbeider med din lege hos AVA- Peter

Har AJK klinikken kunnskapen og kompetansen til å følge eggdonor protokollen i kombinasjon av akupunktur. AJK klinikkens akupunktører følger protokollen som er tilpasset AVA- Peters eggdonor protokoll i samråd sammen med legen hos AVA-Peter clinic.

Hos AVA- peter clinic klinikken kan du velge ut din eggdonor fra AVA- Peters detaljerte eggdonor base. AVA- Peter er den eneste klinikk i Europa som gir deg mulighet til å velge eggdonor selv. For mer informasjon kan du gå inn på avapeter.com

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, kan du kontakte oss på post@ajk.no.

Om du har spørsmål om forløpet ved eggdonasjon eller embryoadopsjon eller trenger hjelp med å organisere de medisinske forbederelsene, kan du få en gratis konsultasjon ved å ringe +47 21 95 51 70, eller sende dem en mail på info@clinic.avapeter.com

Lykke til med forsøket!

Kontaktsskjema

Relaterte sider